Dames ook welkom bij De Nieuwe Kans!

Vanaf maart 2023 kunnen dames deelnemen aan het traject bij De Nieuwe Kans. We zijn blij dat we ook voor deze doelgroep onze interventie kunnen aanbieden. Bij iedere nieuwe instroomgroep bestaat ongeveer 20 tot 30 procent uit dames. Het blijkt dat een groot gedeelte van het bestaande programma ook door de dames kan worden gevolgd.

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 4

Verder zien we tijdens de intake, de gesprekken en de trainingen dat dames veelal een soortgelijke achtergrond hebben als de jongvolwassen mannen. We zien wel dat zij gemakkelijker praten over hun verleden. Onder aan de streep hebben beide groepen behoefte aan het opbouwen van hun zelfvertrouwen en het krijgen van een positief beeld te krijgen over hun identiteit. Net als bij de mannen, hebben de vrouwen moeite om te herkennen wat ze kunnen, wie ze mogen of willen zijn, en hoe hun toekomst er uit moet komen te zien. Ook dames hebben vaak te kampen met trauma’s uit het verleden en allerlei teleurstellingen: in het gezin waar ze opgroeiden, op de school waar ze naar toe gingen en de wijk waarin ze opgroeiden. De overeenkomsten in de problematiek zorgen er tot slot voor dat het voor De Nieuwe Kans gemakkelijk was om deze nieuwe doelgroep snel te kunnen bedienen. Dat wordt ook herkend door jongerenconsulent Gulay, die als contactpersoon vanuit het Jongerenloket van gemeente Rotterdam vaak bij De Nieuwe Kans is,: “het is alsof ze er altijd zijn geweest”.

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 5

Zomerprogramma

We kijken terug op een gezellige, drukke en sportieve zomer! Tijdens het zomerprogramma zijn we iedere dinsdag met alle deelnemers op pad gegaan om leuke, educatieve en sportieve activiteiten te doen. We zijn naar Poldersport gegaan waar we hebben gewerkt aan teambuilding, samenwerken, je grenzen opzoeken en elkaar fysiek uit te dagen.

We hebben een aantal musea bezocht, waaronder het Nationaal Fotomuseum. Hier bezochten we een expositie waarin een aantal deelnemers van Bon Sjans heeft bijgedragen. Vaak genoeg stond ook ontspanning centraal. We hebben lekker gebarbecued, gesport, gezwommen, gefietst en gevaren. Dit programma organiseren juist zodat onze deelnemers die vaak weinig financiële middelen hebben ook in deze tijd kunnen ontspannen en het echte zomergevoel kunnen ervaren. Naast wekelijkse uitstapjes zijn we natuurlijk ook doorgegaan met het bieden van de gebruikelijke ondersteuning aan onze deelnemers.

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 5

Samenwerking met Sagenn

 Mede door de fijne samenwerking bij START heeft Sagenn De Nieuwe Kans benaderd om als samenwerkingspartner te fungeren in de aanbesteding ‘jongerenperceel zuid’ van gemeente Rotterdam. Voor de zomer kregen we het bericht dat Sagenn deze aanbesteding gegund heeft gekregen. In deze aanbesteding helpt Sagenn jongeren op weg naar school en De Nieuwe Kans is gevraagd om mee te denken in complexe casuïstiek, en waar nodig zorg te bieden aan deze jongeren.  We kijken erg uit naar de mogelijkheden die deze samenwerking biedt.

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 5

Kennisatelier

Afgelopen 15 juni organiseerde De Nieuwe Kans en Bon Sjans het derde kennisatelier, waarbij trauma’s centraal stonden. Het was een geslaagde middag waarin we veel professionals hebben mogen ontvangen. Eind oktober/begin organiseren we het vierde atelier. Meer informatie hierover kan je snel verwachten via de mail en onze socials.

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 5

Healthy Start

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft introduceren we Virtual Reality (VR) in de op cognitieve gedragstherapie gebaseerde trainingen die wij geven aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Door samen te werken met behulp van deze technologie kunnen de jongvolwassenen leren door ervaring, wat zowel nodig als effectiever is om gedragsverandering aan te houden en te bevorderen!

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 6

Nieuwsbrief De Nieuwe Kans en Bon Sjans 5

DNK & Bon Sjans: check onze socials!

We hebben de zomerperiode ook gebruikt om onze socials een boost te geven, zodat jongvolwassenen een beter beeld krijgen over wie we zijn en wat we allemaal doen.

Deelnemers komen met allerlei problemen en vraagstukken bij ons binnen. Wij zijn er om ze daar mee te helpen en te zoeken naar een oplossing. Op onze socials staat een aantal video’s die deelnemers laat zien met welke vragen ze bij ons terecht kunnen.

Mocht je jongvolwassenen kennen voor wie wij wat kunnen betekenen, laat ze vooral deze video’s op onze socials bekijken: